מילים עברית - ב - 1

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
בא בדברים שוחח
2
בא כח מורשה
3
באור מתן הסבר ופירוש
4
באיבו בצעירותו
5
בבת עין דבר יקר ערך
6
בעטיו של בגלל
7
בגפו לבדו
8
בד ענף גדול ועבה
9
בד בבד תוך כדי
10
בדחילו ורחימו בהערצה