מילים עברית - ב - 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
בדלנות פרישות,נטרליות,ריבונות
2
בדק בית ביקורת עצמית
3
בוסר פרי שאינו בשל
4
בורק מבריק,נוצץ
5
בחדרי חדרים בצנעה
6
בחובו בתוכו
7
בחצי פה בהיסוס
8
בטאון עיתון
9
ביזור חלוקת סמכויות
10
ביעות סיוט