מילים עברית - ב - 3

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
בית נתיבות תחנת רכבת, נמל תעופה
2
בית עבוט מקום למשכון חפצים
3
ביתר שאת בעוצמה יתרה
4
בכל פה בהדגשה
5
בכפיפה אחת עבודת צוות
6
בכר גמל צעיר
7
בלהה אימה
8
בן תשחורת נער
9
בעיניים כלות בקוצר רוח
10
בכל כרחו ללא רצון