מילים עברית - ב - 4

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
בלתו חוץ ממנו
2
בלתי אמצעי ישיר
3
בצותא ביחד
4
בציעה פריסה,חתיכה
5
בצר לו במצוקה
6
בקיע סדק
7
בר-מינן מת
8
ברוא כריתת עצים
9
בריה בעל חיים
10
בשוגג לא בכוונה,בטעות