מילים עברית - ב - 5

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
בא השמש שקיעה
2
בגדי חמודות בגדי ערב
3
בולמוס רעב חזק,תאווה
4
בוקי וסריקי שטויות
5
ביגמיה נישואים כפולים
6
ביבר גן חיות
7
ביול הדבקת בולים
8
בית נכות מוזיאון
9
בר אורין מלומד, משכיל
10
בר בי רב תלמיד,אברך