מילים עברית - ב - 6

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
בר לבב צדיק
2
ברוד מנומר
3
ברחל בתך הקטנה במפורש,במדויק
4
ברי ברור
5
בריקדה מחסום
6
ברכה לבטלה עבודת שווא
7
ברסאי מעבד עורות
8
בשופי בנחת
9
בתה צמחייה
10
בעל במעיו אדם נכבד