אוצר מילים 112 לדעת לכתוב

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עיברית
1
ability יכולת
2
company חברה
3
discover לגלות
4
especially במיוחד
5
experience ניסיון חויה
שני פירושים בעלי משמעות שונה
6
get in shape להכנס לכושר
7
growth גדילה
8
improve לשפר
9
mirror מראה
10
pill גלולה
11
plenty הרבה
12
take part לקחת חלק
13
unfortunately למרבה הצער
14
world record שיא עולם
15
worth it שווה את זה