מבחן בצרפתית - vocabulaire (מילון מושגים) - כיוונים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית צרפתית
1
צפונה Au nord
2
דרומה Au sud
3
מזרחה A l'est
4
מערבה A l'ouest
5
במרכז Au centre
6
ליד A côtè
7
ימינה Á droite
8
שמאלה Á gauche
9
ממול en-face