מבחן בצרפתית - Avoir

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
כינוי גוף (אני, אתה, הוא) כינוי שייכות (יש)
1
Je ai
2
Tu as
3
On a
4
Elle a
5
il a
6
Nous avons
7
Vous avez
8
Elles ont
9
ils ont