הכתבה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
תקלה במחשב computer bug
2
חרק insect
3
מדע science
4
מהנדס engineer
5
אוניברסיטה university
6
אולי mybe
7
חשוב important
8
מדהים amazing
9
לגרום to cause
10
כוח המשיכה gravity
11
מתכון recipe
12
טעם flavor
13
להקפיא,לקפוא to freeze
14
טעים מאוד delicious
15
אבקה powder