מבחן באנגלית 19.5 - Vocabulary

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
unusual בלתי רגיל
2
to - frighten להפחיד, להבהיל
3
to - take care of לטפל ב-
4
journey מסע
5
lonely בודד
6
shape צורה
7
insects חרקים
8
celebration חגיגה
9
safely בבטחה
10
patiently בסבלנות
11
in danger בסכנה
12
to - hunt לצוד
13
to - look forward to לצפות ל-
14
to - take place להתרחש, לקרות
15
difficult קשה
16
author סופר, כותב ספרים
17
anymore לא עוד, כבר לא
18
returned חזר, שב
19
for free בחינם
20
still עדיין
21
owner בעלים (של משהו)
22
everywhere בכל מקום
23
the wild טבע, איזור פראי
24
success הצלחה
25
to - blend in with להתמזג ב-