תרגילים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מספר מספר
1
20 20
2
30 30
3
100 100
4
520 520