למידת מילים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
גדולות קטנות
1
A a
2
B b
3
S s
4
G g
5
R r
6
E e
7
T t