בגדי המלך החדשים 1

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
fine בסדר
2
see רואה
3
read קורא
4
question שאלה
5
sleep ישן
6
answer תשובה
7
sentence משפט
8
clothes בגדים
9
man איש
10
woman אישה
11
eat אוכל
12
like מחבב
13
today היום
14
jump קופץ
15
drink שותה
16
wife אשה נשואה
17
make עושה
18
sing שר
19
go הולך