הכתבה באנגלית - בגדי המלך החדשים 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
said אמר
2
say אומר
3
clever חכם
4
Emperor קיסר
King
5
beautiful יפה
6
the next day למחרת
7
can יכול
8
could not לא יכל
9
new חדש
10
saw ראה
11
little boy ילד קטן
12
wearing לובש
13
any שום
14
ran רץ
עבר של Run
15
all the way כל הדרך