הכנה להכתבה 2.10.2013

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
מאתגר challenging
2
טיפוס climbing
3
אגמים lakes
4
מרגש exciting
5
עצמאי independent
6
בטחון עצמי self confidence
7
שחר,זריחה dawn
8
לחלוטין,לגמרי absolutely
9
יער woods
10
בודד lonely
11
לבד alone
12
להסתדר to get along
13
לעודד encourage
14
לחנך educate
15
מבועת,מפוחד terrified
16
הליכה רגלית,בטיול hiking
17
מתיש exhausting
18
סירבו refused
19
ויכוחים arguments
20
להתעלם ignore
21
הרפתקה adventure