שטחים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שטח נוסחא
1
מקבילית גובה X בסיס לגובה חלקי 2
2
משולש גובהX בסיס לגובה חלקי 2
3
מלבן צלע X צלע
4
יש"ז ניצבX ניצב חלקי 2
5
מעוין אלכסון X אלכסון חלקי 2
6
ריבוע צלע בריבוע