הכתבה באנגלית 16.10

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
חוויה experience
2
לסרב refuse
3
refusal סירוב
4
לתרום donate
5
תרומה donation
6
להתעלם ignore
7
בור ignorant
8
בעל רכוש possess
9
רכוש possession
10
החלפה exchange
11
מתיש exhausting
12
מותש exhausted
13
בטחון עצמי self confidence
14
תומך support
15
נפרד separate
16
להתבונן observe
17
התבוננות observation
18
לחזות predict
19
חיזוי prediction
20
עינוי torture
21
להסתדר עם get along with
22
ללכת לאיבוד get lost
23
לפרש interpret
24
פירוש interpretation
25
מומחה expert
26
מדויק accurate
27
אתר tourist
28
תיירות attraction
29
הרס destroyed