פעלים בetre, צרפתית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
צרפתית עברית
1
malade להיות חולה
2
en colere להיות כועס
3
en retard להיות מאחר
4
a l'heure להיות בזמן
5
fatigue להיות עייף
6
en vacances להיות בחופש
7
avance להיות מקדים
8
d'accord להיות מסכים
9
ne להיות נולד