הכתבה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
experience נסיון,חוויה
2
refuse לסרב
3
refusal סירוב
4
donate לתרום
5
donation תרומה
6
ignore להתעלם
7
ignorant בור
8
possess להיות בעל רכוש
9
possession רכוש
10
exchange החלפה,להחליף
11
exhausting מתיש
12
exhuasted מותש
13
self confidence בטחון עצמי
14
support תומך
15
separate נפרד
16
observe להתבונן
17
observation התבוננות
18
predict לחזות
19
prediction חיזוי
20
torture עינוי
21
get along with להסתדר עם
22
get lost ללכת לאיבוד
23
interpret לפרש
24
interpretation פירוש
25
expert מומחה
26
accurate מדויק
27
a tourist אתר
28
attraction תיירותי
29
destroyed הרס