ספרות-מבנה של סיפור

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מושג הגדרה
1
אקספוזיציה שער הכניסה ליצירה,נותן נתונים על הדמויות הזמן הסיטואציה והמקום,נתונים הנדרשים להבנת היצירה
2
הסתבכות חלק של הסיפור שמאופיין במתח גובר,בקצב גבוה יותר,מופיעה בעיה שהגיבור צריך לפתור
3
שיא שיא המתח,שיא הלחץ,משהו חייב לקרות כדי לפתור את המתח
4
התרה התרת ההסתבכות שהגיע לשיא,הקצב יורד והדברים נרגעים ויש הקלה
5
סיום סוף,סוף פתוח,סוף סגור