הכתבה - אוקטובר 19 2013

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
כיתה (חדר) classrom
2
מדף shelf
3
מדפים shelves
4
תיקיה folder
5
מספריים scissors
6
דבק glue
7
סרגל ruler
8
לתת give
9
ארוחת צהריים lunch
10
אנגלית English
11
לנקות clean