אוצר מילים באנגלית לכתות ה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אוצר מילים תרגום
1
almost כמעט
2
vacation חופשה
3
win לנצח
4
bring להביא
5
grade כתה
6
hospital בית חולים
7
world עולם
8
trip טיול
9
sick חולה
10
best הכי טוב
11
bake לאפות
12
cinema קולנוע
13
about על
14
very מאד
15
favorite מועדף
16
soon בקרוב
17
diary יומן
18
write כותב
19
question שאלה
20
camel גמל