ימות השבוע באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ימות השבוע באנגלית ימות השבוע באנגלית
1
ראשון ראשון
2
שני שני
3
שלישי שלישי
4
רביעי רביעי