גופים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
גופים גופים
1
I אני
2
you את, אתה, אתם, אתן
3
we אנחנו
4
they הם, הן
5
he הוא
6
she היא
7
it זה