שעות באנגלית ועוד ...

התחל ללמוד

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
to ל
2
o'clock שעה
3
How old are you בן כמה אתה
4
I'm years old אני בן
5
from מ
6
What's the time מה השעה
7
begin מתחיל
8
half past וחצי
9
quarter past ורבע
10
quarter to רבע ל