הכתבה באנגלית

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית 1 פירוש
1
farm חווה
2
see לראות
3
still עדיין
4
hunger רעב
5
rabbit ארנב
6
want רוצה
7
some רבים
8
eat אכול