שמואל א' - פרקים א'-ג'

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
מי הציקה לחנה ? פנינה
2
מהו הנדר שנדרה חנה ? שאם אלוהים יביא לה ילד היא תקדיש אותו לאלוהים כל החיים
3
מדוע שמואל נקרא בשמו ? כי חנה השאילה אותו מאלוהים
4
מדוע חנה עקרה ? כי אלוהים סגר את רחמה
5
מי קרא לשמואל? אלוהים
6
איך נקרא המנהג של הכוהנים? משפט הכוהנים
7
איך נקרא היכל ה'? מקדש שילה
8
מי הם בני בליעל? חופני ופינחס
9
מה חשב עלי כאשר ראה את חנה מתפללת ? שהיא שיכורה
10
מה הביאה חנה לבית אלוהים כמתנה? שלושה פרים כד יין איפה אחת של קמח
11
מדוע עלי קיבל גם עונש מאלוהים? כי שמע על החטאים של חופני ופינחס ולא מנע מהם להפסיק
12
מה החטא הראשון של חופני ופינחס ? הם אכלו מהקורבן חלקים שאסור להם
13
מה החטא השני של חופני ופינחס? הם אכלו חלק חי מהקורבן
14
מיהו אלקנה ? בעלה של חנה ובעלה של פנינה.
15
מה הבין עלי בפעם השלישית בה שמואל קרא לו ? שאלוהים קורא לשמואל
16
מה עשה אלקנה כדי לעודד את רוחה את חנה ? נתן לה מנה אחת אפיים