חפצי כיתה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
ספר book
2
עיפרון pencil
3
מחק eraser
4
שולחן כתיבה desk
5
מחברת notebook
6
כיסא chair
7
תמונה picture
8
חלון window
9
דלת door