הכתבה

התחל ללמוד

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
fause סיבה
2
depression דיכאון
3
blood circulation מחזור דם
4
scept ריח
5
perfume בושם
6
comparison השוואה
7
contrast ניגוד