הכתבה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
רציני Serious
2
מתעטש Sneezing
3
בחשדנות Suspiciously
4
לנופף Wave
5
מיושן Old fashioned
6
מיד Instantly
7
למסור Deliver
8
להתווכח Argue
9
בבעלות של,שייך ל Owned
10
הפיל Drop
11
מדעים Science
12
בחירה,ברירה Choice