מילים לבוחן בהבעה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה פירוש
1
לאשש לבסס משהו כנכון, לאמת אותו
2
אימות ווידוא נכונות של טענה או נתון
3
אורח חיים אופן התנהגות כלשהו שאדם נוקט בו לאורך חלק גדול מחייו
4
אורך חיים משך חיים
5
אובייקטיבי בלתי תלוי, שאינו מושפע מדעות או מתחושות אישיות
6
סובייקטיבי מבוס על תפיסה הרגשה דעה או חוויה אישית
7
ארעי זמני ההפך מקבוע
8
איפה ואיפה מידה שונה לכל אדם, משוא פנים, אפליה שלא כדין
9
איש אשכולות חכם הביא בענפי מדע רבים ושונים
10
אין הנחתום מעיד על עיסתו אדם אינו יכול להעיד על איכות מוצריו מכיוון שאינו אובייקטיבי
11
אין נביא בעירו אין אדם זוכה להערכה אצל אנשי מקומו משום שהם מכירים אותו מקרוב ויודעים גם את מגרעותיו
12
דברים כדורבנות דברים חריפים ודוקרים
13
בפומבי לעיני כל, לאוזני כל , בפני הציבור הרחב
14
בפרהסיה בגלוי, לעיני הציבור
15
גלוי חשוף לא מכוסה ידוע שאינו סוד
16
סמוי נעלם נסתר בלתי נראה
17
הפרכה סתירה הוכח כלא נכון
18
הסתייגות הסכמה חלקית, אי הסכמה
19
תמורות תחליף, תגמול, תהליך של שינוי
20
רפורמה הכנסת תיקונים ושיפורים בתחום מסוים
21
הבחנה הכרה הבדלה בין דבר לדבר
22
אבחנה קביעה של מצב גופני נפשי או אחר על פי סימני היכר שונים
23
זיקה קשר
24
מחדל חוסר מעש או עשיה של דבר שהיה צריך להעשות
25
מחאה הבעת התנגדות
26
סתירה הוכחת חוסר נכונות, הפרכה
27
סטירה מכה בכף היד
28
מעורטל עירום, חשוף
29
בגילופין שיכרות אדם בהשפעת אלכוהול
30
מטרה נרדף תכלית
31
ייעוד מה שרוצים להשיג,מטרה
32
עמדה נרדף דעה השקפת עולם
33
עימות התייצבות מול מישהו בוויכוח, הקבלה העמדת דברים זה מול זה
34
אבן פינה עיקרון יסודי וחשוב