הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים באנגלית מילים בעברית
1
adults מבוגרים
2
indentity זהות
3
influnces השפעה
4
moral standrdas ערכים מוסריים
5
peroid תקופה
6
role confusion בלבול תפקיד
7
valus ערכים
8
view נקודת מבט