מתמטיקה- גופים ונפחים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
גופים הסבר
1
פאון גוף הבנוי ממצולעים
2
פאות המצולעים שמהם בנוי הפאון
3
מקצוע צלעות המצולעים שבפאון
4
נפח מנסרה שטח הבסיס כפול הגובה
5
נפח פרמידה שטח הבסיס כפול הגובה לחלק לשלוש
6
נפח תיבה וקובייה שטח הבסיס כפול הגובה