הכתבה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
להשיפע to be affect ed
2
מתאגרף bok er
3
תחרותי conpetit ive
4
לדכא to dis courage
5
מציאותי down to earth
6
מאמצים effort s
7
יוצא מן הכלל except ional
8
להרוויח to gain
9
זוהר glamo rous
10
חדר כושר gym
11
זיהום infect ion
12
לנהל חיים שקטים to lead a quiet life
13
סכנת חיים life threaten ing
14
צנוע mod est
15
שריר muscle
16
תפקיד role
17
מתוחכם sophisticat ed
18
להתחלק to be split
19
תמיכה support
20
קרון tra iler
21
חלק part