מבחן באנגלית 13.1

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
access כניסה, גישה
2
adolescents מתבגרים
3
associate with להתחבר עם
4
captured תפס
5
clique חבורה
6
committee ועדה
7
complain להתלונן
8
complaint תלונה
9
consider להתחשב
10
cosist of מורכב מ..
11
design לעצב
12
designer מעצב
13
disguise תחפושת
14
embarrassed נבוך
15
especially במיוחד
16
excited נרגש
17
persuade לשכנע
18
superior עליון
19
expect לצפות
20
expectation ציפייה
21
fortunately למרבה המזל
22
unfortunately לרוע המזל
23
Independence עצמאות
24
instead of במקום
25
look forward to לצפות ל..
26
luxury מותרות
27
offend לפגוע
28
offended פגוע
29
peers בני אותו גיל
30
pleasant נעים
31
unpleasant לא נעים
32
pleasantly בנעימות בנועם
33
regret להתחרט
34
recognize לזהות
35
revolt למרוד
36
rights זכויות
37
scent ניחוח
38
seriously ברצינות
39
situation מצב
40
slavery עבדות
41
society חברה
42
solution פתרון
43
succesful מצליח
44
tease להקניט
45
inferior נחות
46
identify with להזדהות עם
47
reliable ניתן לסמוך עליו