יוגי בן דוגי

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
be sick of נמאס
2
be tempted to להתפתות
3
change maker קופאי
4
come abreast of להתקרב ל
5
crumble apart להתפרק
6
in disgrace בבושת פנים
7
inward trembling רעד פנימי
8
lemon ice קרטיב לימון
9
narrow escape להימלט בקושי
10
passable עביר
11
pity רחמים
12
rumor שמועה
13
shove לדחוף
14
slyly בערמומיות
15
sneak להתגנב
16
softback book ספר עם כריכה רכה
17
tell on somebody להלשין
18
wound up מתוח