תרגולית באנגלית למגמת שפות וסתם לידע!!

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים באנגלית פירוש:)
1
teenager בני נוער, נוער מתבגר
רק שתדעו זוהי התרגולית הראשונה שאני מכינה :)
2
shy ביישן
רק שתדעו המילים מתורגמות כמילים בזכר אבל הם ביחס לשני המינים
3
afraid מפוחד
4
said אמר
5
both שנינו
6
really באמת
7
Convinced שכנע
8
began התחיל
9
ask שאל, ביקש
10
Important חשוב
11
Writer כותב
12
friendship חברות
13
Change לשנות