מבחן2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
capture לתפוס
2
anticipate לצפות
3
lack חסר
4
exhibit להציג
5
observe לבחון
6
encounter להיתקל
7
assemble לאסוף
8
flatter להחמיא
9
frustration תיסכול
10
defeat תבוסה
11
elation התרגשות גדולה
12
angle זוית
13
occasion הזמנות
14
self defense הגנה עצמית
15
dignity כבוד
16
ritual פולחן
17
incredible מדהים
18
demanding תובעני
19
remote מרוחק
20
tense מתוח
21
preciself בדיוק