חזרה לאוצר מילים מבחן באנגלית 24.2.14

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
יוצא דופן exceptional
2
נאסר arrested
3
לא נשלט uncontrolled
4
לבצע commit
5
נפוץ common
6
במשותף in common
7
להאשים accused
8
תועלת benefit
9
שוחד bribery
10
לשחד bribe
11
מתעלל abuser
12
עבירה felony
13
ככל הנראה apparently
14
תרבות culture
15
ערך, נערך conducted
16
חקירה investigation
17
משתתפים participants
18
להשתתף participate
19
עובד employee
20
בוודאי definitely
21
מוקסם, מרותק fascinated
22
מקסים, מרתק fascinating
23
הגון decent
24
נחוש determined
25
האשמות accusation
26
אחראי על in charge of
27
לאיים, להפחיד terrorized
28
להתוודאות confess
29
אלימות violence
30
עורך דין, פרקליט attorney
31
להתחבר עם associate with
32
קהילה community
33
הוכחה evidence
34
זוהר glamorous
35
חבר מושבעים jury
36
חוקר investigator
37
השהייה, מתח suspense
38
מסוחרר dizzy
39
אירוע incident