מילים להכתבה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים בעברית מילים באנגלית
1
צוחק laugh
2
ראשון first
3
שני second
4
שם כינוי nickname
5
נקודה point
6
לחוץ nervous
7
מגרש court
8
זרק threw
9
להעביר pass
10
לצעוק shout
11
ספסל bench
12
מאמן coach