הכתבה 5

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
prejudice דעה קדומה
2
attack מתקפה
3
fortunate בר מזל
4
badly בחומרה
5
prinicipal מנהל
6
suggest להציע
7
psychologist פסיכולוג
8
claim טענה
9
fear פחד
10
individual יחיד
11
rely on להסתמך
12
stereotype סטיגמה
13
sourse מקור
14
generalization הכללה
15
encourage לעודד
16
background רקע
17
custom מנהג
18
among בקרב
19
promote לקדם