שפת הסימנים של ישראל

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אות סימן
1
א
2
ב
3
ג
4
ד
5
ה
6
ו
7
ז
8
ח
9
ט
10
י
11
כ
12
ך
13
ל
14
מ
15
ם
16
נ
17
ן
18
ס
19
ע
20
פ
21
ף
22
צ
23
ץ
24
ק
25
ר
26
שׁ
27
שׂ
28
ת