מבחן באגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
feed להאכיל
2
gentle עדין
3
creature יצור
4
hug חיבוק
5
the wild הפרא
6
perfect מושלם
7
immediately מיד
8
horror זוועה,אימה
9
signs סימנים
10
rocking מתנדנד
11
threatening מאיים
12
behavior התנהגות
13
recived קיבל