מבחן באנגלית-חלק ב

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
scary מפחיד
2
record שיא
3
lenght אורך
4
rarely לעיתים נדירות
5
mice עכברים
6
rats חולדות
7
frogs צפרדעים
8
poison רעל
9
harmful מזיק
10
cause סיבה
11
threatened מאויים
12
although למרות
13
fit להתאים
14
worth it שווה
15
probably כנראה
16
experts מומחים
17
in addition בנוסף
18
form צורה
19
powerful חזק
20
trunk גזע עץ