מילים אנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
נוצרים christians
2
המשיח messiah
3
ישו jesus
4
אלוהי divine
5
האפיפיור pope
6
סמכות, שלטונות, רשויות authority
7
עניינים matters
8
אמונה faith
9
מוסר morals
10
קתולים roman catholics
11
פרוטסטנטים protestants
12
אנושי human
13
מערבי western
14
שונים, נבדלים differ
15
כמרים priests
16
יוונים אורתודוקסיים greek orthodox
17
להתחתן marry
18
מוסלמים moslems
19
נשים wives
20
נוהג practice
21
מגביל, גבול limit
22
בצורה מדהימה amazingly
23
מסובך complicated
24
לדבוק ב-, להדביק stick
25
בודהיזם buddhism
26
רוב most
27
למחות, מחאה protest