לוח הכפל

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
לוח הכפל חיבור וחיסור שברים
1
ככאאטר יקרעקארע
2
כקריראי געראט
3
רקטראיר ארכטראט
4
ראטיראי כאטרגאע
5
אירכאיראי גרכאעגרכ