הכתבה באנגלית כיתה ח רמה א

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
English עברית
1
ability יכולת
2
coach מאמן, לאמן
3
court מגרש, בית משפט
4
develop לפתח
5
athlete ספורטאי