הכתבה באנגלית 7.9

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
English עברית
1
ability יכולת
2
develop לפתח
3
coach מאמן, לאמן
4
court מגרש, בית משפט
5
athlete ספורטאי
6
especially במיוחד
7
familiar מוכר
8
gym חדר כושר, חדר התעמלות
9
include כולל
10
recognize לזהות
11
refuse לסרב
12
retire לפרוש, לצאת לגמלאות
13
secret סוד
14
succeed להצליח
15
success הצלחה
16
successful מוצלח
17
unbelievable לא יאמן
18
unlikely לא סביר
19
get all the credit לקבל את כל הקרדיט
20
in shape בכושר