חודשים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
ינואר January
2
פבואר February
3
מרץ March
4
ניסיות נ